25.12.08

BLOCAIRE INVISIBLE 2008
BLOCAIRE INVISIBLE, pista número 2:


Una dels monosíl·labs que conformen el nom del meu/ de la meva BLOCAIRE INVISIBLE està en plena vigència en aquestes dades per molts motius i fins i tot esdevé tema de debat polític.